Pengakap DPLI UTHM

Aktiviti memasak masakan hutan-roti lilit.

Pengakap DPLI UTHM

Amali masakan hutan-roti lilit.

Pengakap DPLI UTHM

Pelajar-pelajar menunggu kelas teori di hadapan dewan.

Pengakap DPLI UTHM

Membuat amali masakan hutan di padang.

Pengakap DPLI UTHM

Pelajar-pelajar menunggu kelas teori di hadapan dewan.

Pengakap DPLI UTHM

Seksyen 3 Pengakap DPLI UTHM

Saturday, 9 June 2012

PERSETIAAN DAN UNDANG-UNDANG PENGAKAP

PERSETIAAN PENGAKAP

BAHAWA DENGAN SESUNGGUHNYA SAYA BERJANJI DAN BERSETIA YANG SAYA DENGAN SEBERAPA DAYA UPAYA SAYA AKAN:-

TAAT KEPADA TUHAN, RAJA DAN NEGARA
MENOLONG ORANG PADA SETIAP MASA
MENURUT UNDANG-UNDANG PENGAKAP


UNDANG-UNDANG PENGAKAP


1. Pengakap adalah seorang yang sentiasa dipercayai maruah dan kehormatan dirinya.

2. Pengakap adalah seorang yang taat kepada Yang DiPertuan Agong serta Raja-Raja, dan kepada Pemimpin-pemimpin Pengakap, Ibubapanya, Majikannya dan orang-orang dibawahnya.

3. Pengakap adalah wajib menjadikan dirinya berguna dan menolong orang pada setiap masa.

4. Pengakap adalah sahabat kepada sekalian orang dan saudara kepada lain-lain pengakap walau apa negeri, pangkat dan agama sekali pun.

5. Pengakap adalah seorang yang baik dan sempurna budi pekertinya dan sentiasa berbudi

6. Pengakap adalah baik dan kasih kepada segala binatang.

7. Pengakap adalah seorang yang sentiasa menurut perintah dan suruhan ibubapanya, ketua patrolnya atau pemimpin-peminpin pengakapnya dengan tiada apa-apa soalan.

8. Pengakap adalah seorang yang sentiasa sabar dan manis mukanya di masa kesusahan.

9. Pengakap adalah jimat dan cermat.

10. Pengakap adalah bersih dan suci fikirannya, perkataannya dan perbuatannya.

MASAKAN RIMBA~ROTI LILIT

Cikgu Mazri tengah membakar roti lilit

Roti Lilit hampir masak

Gembira memasak masakan rimba
31 Mei 2012 lepas, kami belajar mengenai 'Masakan Rimba Pengakap'. Antara menunya ialah Roti Lilit dan Telur dimasak di dalam kentang.

KAWAD PENGAKAP

Hadapan Lurus

Kanan Lurus

Pusing ke kiri

Pusing ke belakang

Pusing ke kanan

Rehatkan Diri

Sedia

Senang Diri

Thursday, 7 June 2012

IKATAN DAN SIMPULAN

Ikatan dan simpulan memainkan peranan yang penting dalam sesuatu kerja menyelamat. Penggunaan tali sebagai medium penyelamat adalah suatu perkara yang terbukti efektif. Pembelajaran tentang ikatan dan simpulan dapat membantu penyelamat untuk mencapai objektif iaitu menyelamatkan mangsa. Berikut adalah beberapa jenis ikatan dan simpulan iaitu:

(a) Ikatan Bunga Geti


(b) Ikatan Tindih Kasih


(c) Simpul Manok


(d) Ikatan Simpul Balak


(e) Ikatan Simpul Kerusi